Oslavy 770 let první zmínky o Náchodě

Hron patří k jedněm z nejstarších sborů u nás a v Náchodě představuje neodmyslitelnou součást kulturního života. Nemohli jsme tedy chybět ani na slavnostech Náchoda dne 15. 6. 2024

Již v dopoledních hodinách se alespoň někteří přišli zúčastnit slavnostního průvodu městem. Průvod se začal řadit10.30 hod a na cestu městem vyrazil v jedenáct hodin. Pod vlajkou Hronu prošla skupina zpěváků až na náměstí, kde se nejprve vyfotili jako součást průvodu a pak i s rytířem Hronem z rodu Načeraticů. Naše zpěvačka Lenka pak na zkoušce před koncertem konstatovala, že Hron (sbor) se fotil s Hronem (rytířem) a Hronkovou (zpěvačkou ze sboru). Zajímavá souhra jmen, že?

Odpolední vystoupení v kostele sv. Vavřince bylo naplánováno na 17.30 hod. Před ním jsme se sešli již v 16.15 ve foyeru Beránku ke společné zkoušce se Sborečkem, protože i jeho již čtyřicetileté působení na náchodském gymnáziu nelze v historii města pominout.

Náš příspěvek k oslavám začal přesně. Po české státní hymně jsme zazpívali výběr skladeb: A. Dvořáka, několik lidových písní, skladby duchovní i světské. Neopominuli jsme ani Rok české hudby a zazněla 1. věta kantáty Česká píseň a koncert ukončil sbor z Prodané nevěsty „Proč bychom se netěšili“. Jirka Dusbaba, který celý program uváděl se musel publiku omluvit, že nepřidáme žádný přídavek. Čas v programu oslav jsme měli přísně vymezený a i tak jsme jej překročili.

Další oslavy pak pokračovaly na řadě míst ve městě až do večerních hodin.