Repertoár

Letošní rok či-li rok 2024 je rokem „České hudby“ a také letos uplyne 200 let od narození Bedřicha Smetany. A proto se skladby tohoto velice významného českého skladatele objeví i v našem repertoáru.


Repertoár sboru zahrnuje skladby a díla českých i světových autorů z různých období od renesance až po současnost. Nedílnou součástí jsou také úpravy českých lidových písní i lidových písní jiných národů. Do repertoáru zasahuje klasická tvorba Leoše Janáčka i díla Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany, J. B. Foerstera, Zdeňka Lukáše, J. Ježka, J. Voskovce, J. Wericha aj..  
Ze světových autorů nemůžeme opomenout hudební tvorbu G. F. Handela, W. A. Mozarta, A. Vivaldiho, Josef Haydna, P. I. Čajkovského, Orlanda Lassa a spousta dalších skladatelů a hudebníků.
 
Každý rok vzpomeneme na Adventní a Vánoční tvorbu skladatelů a hudebníků jako je např. Jakub Jan Ryba a jeho Česká mše Vánoční „Hej mistře!“ nebo Stackerova směs Vánočních koled.