Se zpěvem za poznáním

O udržitelnosti projektu …

Toto strohé vyjádření jen těžko popisuje reálnou skutečnost. V uplynulém roce se náš pěvecký sbor společně se sborem Sta Allegro podílel na realizaci projektu, který měl za úkol sblížit a navzájem se seznámit s kulturní historií dvou sousedních národů.     

V rámci tohoto projektu se konala řada společných akcí. Protože hudba je mezinárodní fenomén, který úžasným způsobem sbližuje lidi různých národností, věku, zaměstnání…, podařilo se postupně navázat přátelské kontakty mezi zpěváky obou sborů. Nebylo by tedy ani třeba oficiální podmínky, aby naše sbory již navázanou spolupráci udržovaly.     

Prvním letošním projektem, který jsme společně absolvovali bylo vystoupení v rámci „Věrozvěstování“ – pořadu věnovaném 1150letému výročí příchodu bratrů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. 4. července tedy oba sbory vystoupily se svým programem, který obsahoval duchovní hudbu obou národů a samozřejmě i společné skladby pro oba sbory. Po ukončení programu jsme pak ještě poseděli v příjemném prostředí náchodského Déčka u dobrého občerstvení.     

Druhou společnou akcí bylo tentokrát vystoupení sborů v polských lázeňských městech Kudowa Zdroj a Polanica Zdroj. Ve dnech 15. a 16. 7. se oba sbory podílely na koncertních vystoupeních spolu s německým dechovým orchestrem mládeže z Telgte. Pro finále těchto koncertů jsme společně připravili skladbu „Hallelujah“ z oratoria Mesiáš autora G.F. Handela. Obě tyto společné akce se nesly ve velmi přátelském duchu, ve spolupráci sborů budeme i nadále pokračovat.

Den hudby 21.6.2014

Na náchodském zámku vystupuje Hron každoročně u příležitost Dne hudby. Letošní vystoupení však bylo trochu jiné, než v předchozích letech.

Nejprve nás trošku zaskočilo, že se nebudeme moci představit na oblíbeném nádvoří, protože se opavuje věž zámku a tak by prostředí nevyhovovalo. Našli jsme si tedy variantu před zámeckou kaplí. 

Na vystoupení jsme se nechystali sami, ale v rámci projektu spolupráce se k nám přidali i členové polského sboru Sta Allegro.

A do třetice nám letos moc nepřálo ani počasí, sice nezapršelo, ale na léto bylo až nezvyklé chladno.

Sešli jsme se již ve dvě hodiny odpoledne, abychom se pořídili rozezpívat a odzkoušet své skladby. Každý sbor si našel svůj koutek a po vlastním rozezpívání jsme se dohodli na společných skladbách. Naši pánové pak nachystali pro příchozí diváky improvizované posezení a koncert mohl začít.

V první části vystoupil domácí sbor Hron s programem sestaveným ze svěžích a rychlých skladeb renesančních, k Roku české hudby připravených písní A.Dvořáka a L.Janáčka a zakončení našeho vystoupení bylo na lidovou notu samozřejmě s Náchodským zámečkem v úpravě M.Raichla.

Vystoupení našich hostů se pak neslo v duchovním tónu polských skladeb, které vystřídaly svižné spirituály.

Na závěr krátkého koncertu zazněly dvě skladby, na nichž se podílely oba sbory a oddirigovali je oba naši dirigenti. Posluchači i překvapení návštěvníci zámku si  vystoupení se zájmem poslechli a ukončili  velkým potleskem.

Oficiální akce se pak změnila v neoficiální přátelské posezení na kávě v zámecké restauraci.

Přátelství nezná hranice

Naše spolupráce s polským sborem Sta Allegro začala nenápadně a pomalinku, když jsme slavili svých stopadesát.

Pak přišel rok velkých aktivit v rámci projektu a teď už se pravidelně setkáváme na řadě společných akcí.

Tentokrát nás pozvali naši přátelé na společné neformální posezení 2.května a pak na společné koncertování o den později přímo do Kudowy. Bohužel přítelské posezení a večer připravili naši přátelé v den, kdy měli někteří z nás řadu povinností v zaměstnání a tak jsme nemohli dorazit úplně všichni, koncert byl ale v sobotu a to už jsme dorazili v plné pěvecké sestavě. Odpolední program v parku za kudowským divadlem trošičku pokazilo chladné a deštivé počasí, i přes to si spousta lidí z Kudowy i Náchoda udělalo čas na alespoň krátkou vycházku. Byla připravena nejen naše vystoupení, mažoretky, ale i třeba atrakce pro děti, stánky s občerstvením pro rodiče a také oba starostové přátelských měst krátce vystoupili v rámci společenského odpoledne.

Koncertní vystoupení sborů začal Hron. Využili jsme výročí Roku české hudby a zazněly tak skladby A.Dvořáka, L.Janáčka a B, Smetany, ale představili jsme i hudbu renesanční a samozřejmě oblíbené lidovky. Pak nás na pódiu vystřídaly spojené sbory z Kudowy, které přednesly své vystoupení. Nakonec nás polský pan dirigent zavolal zpět na pódium, kde jsme společně zazpívali českou lidovou Jede sedlák do mlejna. Tato skladba je mezi polskými posluchači velmi oblíbená. Svižná a postupně zrychlující melodická písnička zakončená rázným zadupnutím vyvolává vždy veliký potlesk. Jako poslední zazněla skladba Halleluiah G.F.Handela, kterou jsme společně provedli za klavírního doprovodu K.Bydžovské.

Na pódiu nás po krátké technické přestávce vystřídali páni starostové obou přátelských měst a o další program společenského odpoledne se postaraly malé i velké mažoretky.

Mikroprojekt Se zpěvem za poznáním

Pěvecký sbor HRON s více než 150. letou tradicí nemůže ve svém životě zůstat osamocený. Celou naší historií se tak prolínají kontakty se sbory v blízkém i vzdálenějším okolí.

Před několika lety vznikl i v sousedním příhraničním městě Kudowa – Zdrój pěvecký sbor Sta Allegro a Hron ho jako svého nejbližšího souseda pozval ke společnému koncertu při příležitosti svého 150. výročí vzniku. Možná právě tehdy vznikl letmý nápad společně zorganizovat některé akce, což vyústilo v podání výše zmíněného projektu, který dostal pevné obrysy až v březnu roku 2012, kdy náš předseda J.Dusbaba sepsal žádost ke spolufinancování společně pořádaných akcí prostřednictvím euroregionu Glacensis z Evropského fondu pro reginální rozvoj.

Díky nadšení a dobrovolným finančním vkladům členů spolku Hron, začal být projekt realizován ještě před jeho schválením a přerostl v mnohé aktivity nad jeho povinný rámec. Jen velmi krátkou dobu trvalo, než jsme připravili první akci do projektu zařazenou. Ve dnech 14.-15.4.2012 proběhlo společné pracovní soustředění spojené s vystoupením obou sborů před publikem. Pracovní část tohoto setkání byla složena ze samostatných i společných zkoušek obou sborů, poté v aule na ZŠ TGM v Náchodě proběhla krátká prezentace připravených skladeb a společenský večer s rautem program prvního dne zakončil.

Druhý den následovalo vystoupení v kostele sv.Vavřince při mši svaté a po ní pak krátce zaznělo ještě několik skladeb. Po poděkování a pohoštění připraveném na faře odjeli polští přátelé zpět do Kudowy, protože plánovaný výlet do Ratibořic byl vzhledem k dešti odložen na některou z příštích akcí. Na oplátku Hron záhy, přesně 1.5.2012 vyrazil koncertovat do Kudowy. Po procházce městem a hlavně krásným parkem lázeňského města nás čekala zkouška a následně koncert v Teatrze Zdrojowym.

První část koncertu patřila Hronu jako hostu, druhou část koncertu odzpíval Sta Allegro a ve třetí jsme se spojili k provedení společně nacvičených skladeb. Velmi nás potěšilo, že si na tento koncert udělali čas i představitelé obou partnerských měst. Měsíc červen je v Náchodě každý rok naplněn množstvím koncertů.

Proto jsme i my připravili společný koncert v krásném prostředí náchodského zámku dne 17.6.2012. Příjemným teplým odpolednem se nesla hudba duchovní i světská v podání obou sborů, kterou publikum ocenilo vřelým potleskem. Zpestřením koncertu pak bylo i vystoupení dětského sboru ze ZŠ TGM s několika lidovými písničkami.
Prázdniny jsou dobou, kdy Hron trošku odpočívá a jedinou větší akcí pak bylo setkání obou sborů na chaloupce v Malé Čermné 11.8.2012. Zpočátku počasí příliš nepřálo a tak se všichni museli trochu uskromnit, aby se vešli do chalupy a připraveného přístřešku. Společné odpolední zpívání a zkoušení nových skladeb bylo již venku a proložené procházkou po okolí. I po oficiálním ukončení akce se řada zpěváků dobře bavila a domů je zahnala až pozdní hodina.

Druhou polovinu srpna ( přesněji 19.8.) už nejde počítat za prázdniny a tak Hron vyrazil na další setkání se Sta Allegrem, kterou tentokrát pořádal partner našeho projektu Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju. Čekal nás skanzen ve vesničce Pstražná (dnes součást Kudowy). Slunečným a horkým odpolednem se při vystoupení obou sborů nesly nejčastěji lidové písničky.

Samozřejmě, že každé vystoupení končilo společnými skladbami a zde tou, která měla největší úspěch, byla písnička „Žono kochana“. Když už jednou někde jste, nedá se jen tak odjet a tak si členové Hronu zajímavý skanzen podrobně prohlédli a teprve téměř večer odcestovali zpět do Náchoda. 10. září 2012 dopoledne připravily oba sbory pro děti ze ZŠ TGM v Náchodě výchovný koncert. Ten děti obou stupňů školy seznámil s průřezem dějinami hudby našich národů. Dopolední termín nebyl vyhovující pro všechny zpěváky, ale kvalita koncertu rozhodně nebyla ohrožena. Odpoledne společný program akce pokračoval návštěvou náchodského zámku. Prošli jsme si prohlídkové okruhy a na závěr i krátce zazpívali ve Španělském sále.

Předposlední společnou akcí započítávanou do projektu „Se zpěvem za poznáním“ bylo dvoudenní soustředění 13.10.-14.10.2012 Hronu a Sta Allegro v Czermné – Kudowě v Polsku. Hron vyrazil hned ráno na cestu a po krátké organizační poradě na místě pak polský sbor Sta Allegro s několika průvodci z řad členů i příznivců Hronu odjel na odložený výlet do Ratibořic. Dopolední i odpolední zkoušky byly oběma sbory věnované dílčímu i společnému nácviku dalších skladeb, které nám do digitální podoby převedl p. M. Matějů a které jsme chystali na nedělní vystoupení i budoucí spolupráci. Stravování na soustředění připravil jako vždy p. Martin Horák. A jako pokaždé, tak i zde se mu vše bezvadně podařilo.

Společenský večer byl doplněn o zajímavé informace o přírodních zajímavostech v blízkém okolí. V neděli jsme dopoledne pokračovali v nácviku, který uzavřelo vystoupení v kostele a následná prohlídka kostnice v Czermne.
Aktivity zahrnuté do projektu Se zpěvem za poznáním vyvrcholily při poslední pracovně společenské akci ve dnech 4.1.-5.1.2013. V pátek odpoledne se zpěváci obou sborů začali střídat po malých skupinách v náchodské Sokolovně, kde probíhaly pěvecké dílny, vedené paní Emou Hubáčkovou, operní pěvkyní a učitelkou sólového zpěvu.

Tyto dílny pokračovaly i druhý den od ranních hodin, to aby se všech 80 zpěváků obou sborů stihlo vystřídat. Po páté hodině odpolední pak plynule přešly ve společné zpívání a přípravu konečného nahrávání skladeb na propagační CD, které částečně proběhlo už při předchozích koncertech a poslední společenský večer s rautem v Bartoňově sále téže Sokolovny. Paní Markétě Sergejko , která naše aktivity ochotně doprovázela a tlumočila oficiální i neoficiální rozhovory patří veliký dík, protože se na konec při překládání v těchto dnech opravdu pořádně zapotila.

Na toto zakončení projektu jsme pozvali nejenom zpěváky obou pěveckých sborů, ale i zástupce obou měst, bývalé členy Hronu a některé přátele z řad dlouhodobých příznivců. V rámci večera zaznělo z úst předsedy pěveckého sboru Hron zhodnocení celého projektu.

Dirigent Sta Allegro a pan prof.A.Fetters pak krátce seznámili posluchače s historií a vzájemnými spojitostmi české a polské hudby, které jsme po celý rok nacházeli při všech našich akcích. Společenskou prestiž akci dodala slova pana starosty Birkeho a paní místostarostky Benešové, i účast skvělé sopranistky paní Hubáčkové. A pak už se jen všichni dobře bavili a hodovali díky velmi pěkně připravenému pohoštění.

Do definitivního konce projektových akcí je pak třeba započítat dodělání vzpomínkových fotoknih, čekajících na zaznamenání lednové akce i úpravy a rozdání propagační nahrávky, profesionálně zhotovených fotografií a organizacím budoucích akcí, které se z navázané velice milé spolupráce už v tomto roce zrodí.

Mikroprojekt „Se zpěvem za poznáním“ r.č. CZ.3.22/3.3.02/12.03041
Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis