HP

Pěvecký sbor Hron

je dnes samozřejmou součástí hudebního života města Náchod. Bylo tomu tak již od doby jeho vzniku v 19. století.

Členové Hronu v minulosti napomohli zrodu samostatného sdružení Komorní hudba Náchod, které organizuje abonentní cykly náchodských koncertů až do dnešních dnů…