Historie sboru

Záznam o vzniku sboru v Náchodě je v Pamětní knize městské školy náchodské: „Dne 14.května 1861 zařídili zde někteří zpěvumilovní páni spolek zpěvácký. Téhož dne zvolili ředitele kůru Karla Kejklíčka jednohlasně za ředitele téhož spolku. Od toho dne učil každý týden dvakrát a později každý den asi dvacet pánů zpěvu, kteří značný pokrok učinili.“

Počáteční období činnosti nebylo jednoduché, ale ani válka, která se Náchodem prohnala v r.1866, Hron výrazněji neovlivnila. Touha po zpěvu a zájem pronikl i mezi náchodské ženy, které v roce 1869 založily spolek ženský se jménem Libuše. Oba spolky pak koncertovaly většinou společně.  Na počátku roku 1889, tedy po dvaceti letech samostatné činnosti obou spolků, rozhodl se spolek dámský spojit s Hronem a od této doby pak existuje jediný spolek Hron.

Ve své dlouholeté činnosti měl Hron řadu příležitostí koncertovat pod vedením hudebníků slavných jmen. 25.března 1892 zpěváci vystoupili pod taktovkou samotného Antonína Dvořáka. Provedli první část Svatebních košilí a smíšený sbor Dnes do skoku a do písničky. 19.7.1945 se podařilo tehdejšímu sbormistrovi A.Ptáčkovi zorganizovat koncert z díla J.B.Foerstera, na kterém byl skladatel osobně přítomen ( byl v té době v lázních v Bělovsi). J.B.Foerster a také Dr.Josef Plavec se po tomto prvním kontaktu stali velmi váženými přáteli Hronu a samozřejmě i čestnými členy.

Vývoj státu a společnosti ovlivnil samozřejmě i spolek Hron. Do roku 1951, kdy končí činnost sboru na spolkovém základě, prošel Hron celou řadou změn početních, repertoárových i uměleckých. Byl členem Bendlovy pěvecké župy severovýchodních Čech, v období jejího působení koncertoval samostatně i s dalšími sbory a zpěváci provedli celou řadu rozsáhlých děl Smetanových, Dvořákových, ale také třeba Haydnovo Stvoření světa.

Po krátkém období nejasností, kdy se Hron stal např. kulturním souborem n.p. Rubena, přešel 1.4.1954 k Domu osvěty v Náchodě. Účinkoval v řadě soutěží a festivalů sborové hudby. Nejdůležitějším koncertem byl ten ke 100 letům sboru, který byl velkou zásluhou pana A.Ptáčka 17.března 1962 a ve spolupráci se sousedními sbory uskutečněn.

Do roku 1977 vystupoval pak Hron pod vedením p.A.Ptáčka a od roku 1976 ing.V.Čejpa na velkém množství větších či menších koncertů v Náchodě a okolí. Rok 1989 pak otevřel dveře pro šíření zpěvu a české hudby v zahraničí. Hron tak několikrát vycestoval do blízkého Polska, podíval se do Vídně, ale největší a nejvřelejší jsou vždy jeho cesty a vzájemná setkání se sborem ve Weipoltshausenu v SRN. Kontakty a pravidelná setkání našich sborů začaly již v roce 1991 první návštěvou našich přátel v České republice.
                                                           (Sborník ke 120.letům pěv.sboru Hron, A.Fetters)