11. května v Pardubicích

V sobotu 11. května se ráno vydala první část sboru na cestu do Pardubic. Cílem této akce byla účast na sedmnáctém ročníku festivalu pěveckých sborů. Na tuto akci jsme dostali pozvání po pěti letech a rádi jsme ho přijali i proto, že tak důstojně oslavíme Rok české hudby.

Cesta začala již na náchodském nádraží, další zpěváci přistoupili do výlukového autobusu ve Starém městě a pak už jsme pokračovali do Pardubic s přestupem na vlak. Zde nám náš předseda Jirka Dusbaba domluvil návštěvu nově zrekonstruovaných renesančních sálů na pardubickém zámku. Prohlídka zpěváky značně vysílila a tak přišel vhod dobrý oběd v jedné z místních restaurací.

Mezi tím se na cestu vydaly z Náchoda i domluvené skupinky zpěváků osobními auty. Většinou to byli ti, jimž celodenní výlet z různých důvodů nevyhovoval, ale koncert už pro ně byl v přijatelnou dobu.

Všichni jsme se společně sešli před Husovým sborem, kde nás nejprve čekala v 16.00 hod samostatná zkouška, pak společné skladby. Samotný koncert byl zahájen v sedmnáct hodin. Výtěžek z tohoto koncertu byl věnován na dobročinné účely, tentokrát malému Šimonovi.

Letošního ročníku se zúčastnily: spolek sborů PERNŠTÝN-LUDMILA-SUK s dirigentem Martinem Beranem, chrámový sbor NAHOBOJ s dirigentem Josefem Honzíčkem, smíšený pěvecký sbor ORLICE s dirigentem Jaroslavem Šlajsem, dětský pěvecký sbor ROŠTÁK ZUŠ Přelouč se sbormistrem Jaroslavem Šlajsem, pěvecký spolek HRON se sbormistrem Vlastimilem Čejpem.

Jednotlivá vystoupení sborů byla značně různorodá, ve všech ale převažovaly skladby českých skladatelů, také závěrečné skladby od Bedřicha Smetany „Česká píseň“, „Proč bychom se netěšili“ a Janáčkova „Láska opravdivá“ plnily myšlenku české hudby. Celý koncert byl zakončen zpěvem „Kde domov můj“ v původní úpravě O. Máchy.

Po koncertě nás naši hostitelé pozvali ještě na krátké neformální posezení. Osádky několika aut z Hronu toto pozvání rády přijaly a ve společném povídání se sboristy a dirigenty ostatních účastníků festivalu setrvali asi půl druhé hodiny. Pak už byl nejvyšší čas na bezpečný návrat z této povedené akce.