Smiřice dne 18. 5. 2024

„Jedeme tedy v sobotu společně autobusem, který bude přistaven v Raisovy ulici ve 13.50 h., nejpozději ve 14 h. odjíždíme. Jsou tam pevně rozepsané akustické zkoušky, na které tam musíme v 15.15 už být a zpívat.

Koncert začne v 17 h. , zpívat budou 3 sbory. Po koncertě máme dohodnutou prohlídku kaple s výkladem. Pak příjde posezení. K posezení je třeba přispět. Prosíme tedy děvčata, aby něco sladkého nebo slaného upekla.“

Tak toto byla základní informace k akci, která se konala jen pouhý týden po našem vystoupení v Pardubicích. Kaple Zjevení Páně ve Smiřicích se stala dalším koncertním sálem, ve kterém se Hron rozhodl důstojně oslavit Rok české hudby. Tentokrát se jednalo o koncert tří pěveckých sborů: Smetana Hradec Králové (ten byl také hostitelem této akce), Jizeran Semily a Hron Náchod.

Samotný koncert začínal v 17.00 hod, ale protože se bylo třeba rozezpívat a vyzkoušet společné skladby, vyjel autobus již ve 14.00 hod. Postupně na osvědčených zastávkách přistoupili všichni zpěváci a skutečně se nám podařilo docílit nebývalé přesnosti. Po odevzdání drobných jedlých příspěvků ke společnému posezení jsme se rozezpívali, odzkoušeli společné skladby a posadili se do publika, abychom v prostoru nádherné barokní kaple – kostela vyslechli oba zbývající sbory.

Po vystoupení Jizeranu a Smetany byla krátká desetiminutová přestávka, po které jsme zazpívali náš samostatný program. Jeho složení připomínalo program v Pardubicích jen s několika drobnými obměnami. Protože jsme byli třetí v pořadí, zůstali jsme na pomyslném pódiu a k nám se přiřadili zpěváci z ostatních dvou sborů. I tentokrát bylo společné zpívání laděné v duchu sborové klasiky. Zazněla Smetanova „Česká píseň“, A. Dvořáka jsme připomněli sborem „Květiny bílé po cestě“, kde si sólový part vodníka zazpíval sbormistr Smetany J. Jiráček. Na samotný závěr zaznělo rozjásané „Proč bychom se netěšili“ z Prodané nevěsty.

Prohlídka kaple s výkladem byla natolik zajímavá, že posluchači málem zapomněli na společné posezení, které se odehrálo v sále společenského domu nedaleko od kaple. Po příjemně stráveném večeru jsme vyrazili autobusem zpět do Náchoda.

Ve Smiřicích se pro nás hroňáky odehrál jeden velice historický důležitý okamžik. Po Jirkově dlouhém hledání a pátrání se mu podařilo zjistit, že Hron jako spolek měl svůj prapor. Ten se, bohužel, nepodařilo i přes velkou snahu nalézt a tak z drobných poznámek, charakteristiky období vzniku a za dlouhé vzájemné spolupráce řady lidí se při tomto koncertu poprvé Hron mohl prezentovat i svým obnoveným praporem.