Slet pěveckých sborů v Praze 8. 6. 2024

V 6.15 hod se vydal autobus obsazený členkami a členy Hronu na dlouhou cestu do Prahy, kam jsme byli pozváni jako jeden z historicky nejstarších a nepřetržitě zpívajících sborů. Letošní setkání bylo o to významnější, že je spojeno i s oslavami Roku české hudby. Mottem setkání bylo „Česko zpívá Smetanu“.

Téměř na čas nás pan řidič vysadil na nábřeží u Tančícího domu a my jsme volným krokem došli na devátou hodinu ke škole sv. Voršily, kde jsme měli pro tento den své zázemí.

Po krátkém oddechu ve třídě 6.B, která nám byla přidělena jako šatna, jsme se spolu se spoustou dalších zpěváků a zpěvaček shromáždili ke společné zkoušce na hřišti školy. Připravovali jsme se tam na první vystoupení na náměstí Václava Havla – piazzettě Národního divadla. Jednu ze skladeb našeho repertoáru -„Aká si mi krásná“ – zde dirigoval i náš pan dirigent Ing. Vlastimil Čejp.

Po zkoušce jsme se na toto náměstí všichni přesunuli a po krátkých proslovech zazněly skladby: ženské sbory od B. Smetany, Aká si mi krásná, Pán Bůh vám zaplať, Věno, Napadly písně, Hymna ČR. Přítomní posluchači i náhodní kolemjdoucí ocenili toto vystoupení potleskem. Po zpěvu se jednotlivé sbory na volném prostranství fotily se sborovými prapory.

Po rozchodu se zpěváci ve skupinách vydali do spolkového domu sboru Hlahol, kde byl připravený oběd a mohli jsme si tam dát i kávu a zákusek. K této variantě oběda museli organizátoři přistoupit kvůli volbám do evropského parlamentu. Původní místo oběda – školní jídelna bylo ve škole, kde byla volební místnost a proto se tam nesměl pohybovat nikdo další.

Další společné vystoupení bylo naplánováno před Magistrátem hlavního města Prahy. Na rozezpívání a přípravu Písně České jsme se tak podívali i do hlavní jednací síně magistrátu. Na vlastní vystoupení jsme se rozmístili před budovou na připravené pódium. Jedinou nepříjemností, zato docela značnou bylo, že na toto prostranství plně svítilo sluníčko a tak cca hodinový program proslovů a společného zpěvu byl dost náročný. Českou píseň dirigoval pan prof. Jiří Chvála, o klavírní doprovod kantáty se postaral pan doc. Stanislav Bogunia. Jako další skladby zazněly tři ženské sbory: Má hvězda, Západ slunce a Přiletěly vlaštovičky a Věno. Autorem všech skladeb tohoto vystoupení byl Bedřich Smetana, od jehož narození uplynulo právě 200 let.

Na poslední vystoupení, tentokrát dle vlastního výběru jsme se přesunuli do kostela sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí. Jako dalších šest sborů jsme mohli předvést v krátkém vystoupení skladby A. Dvořáka, dalšího velikána české hudby, v jehož datech se vyskytuje magická čtyřka. Vybrali jsme si skladby: Zpívejte Hospodinu píseň novou z cyklu Biblických písní, Nepovím a Když mne stará matka z cyklu Cigánské melodie. Všechny naše skladby doprovodila Klára Bydžovská, která s námi celý maratón v Praze prožila.

Po ukončení koncertu jsme se vydali ke stanici metra, dojeli na stanici Křižíkova, kde v blízkosti parkoval autobus. Ještě za světla jsme vyrazili na cestu k domovu. Po celém dni plném aktivit bylo třeba i doplnit energii a tak došlo i na zastávku u „benzínky s občerstvením“. Zpět do Náchoda jsme dorazili kolem jedenácté večerní.