Česko zpívej

Pěvecký sbor Hron patří k nejstarším sborům – spolkům, které vznikly již na konci 19. století. Možná i proto jsme již počátkem roku 2021 byli osloveni Unií českých pěveckých sborů o zaslání videa z života Hronu k propagaci sborové činnosti v tomto zvláštním období. Protože jsme v té době ještě nezkoušeli, využili jsme s panem Čejpem jeho bohatého videoarchivu. Pan dirigent Vl.Čejp sestříhal některé záběry z našich starších akcí a odeslali jsme materiál k dalšímu použití, kde byla jeho práce znovu sestříhána, zkrácena a propojena s videi dalších sborů východočeské oblasti UČPS. Na výsledné propagační video ze života pěveckých sborů v projektu ČESKO ZPÍVEJ zasíláme odkaz na YouTube. 

https://www.youtube.com/…x=3     Sepsal J. Dusbaba