Kuronské slavnosti

Sobota 9.9.2023 v 17:10 hodinkostel sv. Vavřince v Náchodě


Pěvecký sbor Hron vystoupí jako tradičně každým rokem na Náchodských Kuronských slavnostech.

V letošním roce slavnosti opět probíhají na Masarykově náměstí, proto náš koncert bude probíhat v kostele sv. Vavřince.

Přijďte si si užít a zazpívat společně s námi.