První zpívání letošního roku – primulky

V sobotu 23. února jsme se sešli k první letošní akci. Město Náchod letos slaví 770 let od první zmínky o městě, proto je každý měsíc roku tematicky věnován určité oblasti. Únor patřil vědě.

Mezi členy našeho sboru patří pan Milan Řehák, který mnoho let pracoval v náchodském zahradnictví v Bělovsi u hranic. Svou práci měl velmi rád, věnoval se dlouho i šlechtění primulí, z nichž má uznaných i několik odrůd. Na jeho počest jsme tak uspořádali odpoledne s přednášku o šlechtění na školním pozemku ZŠ Komenského a prohlídkou v zahradnictví u Kašparů, které Milan rád připravil. Pozvání k této akci přijal také pan Ing. Hynek Urbánek, šlechtitel z VÚKOZ v Průhonicích, jehož část přednášky byla také velice zajímavá.

Po první části, ve které bylo publikum seznámeno se základy šlechtění a prohlédlo si snímky i reálné vyšlechtěné květiny, se všichni přesunuli do květinářství, kde nám pan Kašpar ukázal skleníky a samozřejmě si řada dam rozkvetlé primulky i zakoupila.

Poslední část sobotního odpoledne patřila společenskému posezení opět v učebně na školním pozemku, kde se Hron postaral nejen o drobné pohoštění, ale i dobrou zábavu se zpěvem zejména lidovek o květinách.

Děkujeme všem, kteří svým příspěvkem jakkoli pomohli v organizaci a průběhu příjemného odpoledne s kytičkami.